Bestyrelsesportal

Bestyrelsesportal med forsikring

Udviklet af governance eksperter til at sikre BEST PRACTICE både for bestyrelsen, administrationen samt de mest betydende rådgivere.
Vi servicerer både bestyrelse, direktion, bank, revision og advokat, således alle opgaver løses professionelt og sikkert.

Green
DOKUMENTER
Let og sikker dokumentdeling i et samlet arkiv med hele bestyrelsens materiale, som kan tilgås når som helst og hvor som helst.

Tilføj notater og kommentarer til dokumenter i bestyrelsens arkiv.
.
BESTYRELSESANSVARSFORSIKRING
Få forsikret bestyrelsens og ledelsens beslutninger. Portalen indeholder en kollektiv ledelsesansvarsforsikring.
.
UNDERSKRIV MED NemID
Benyt NemID til underskrift af dokumenter, bilag, referater og årsrapporter med retsgyldig virkning.
.
KOMMUNIKATION
Skab fremdrift i bestyrelsen gennem krypteret besked eller mail kommunikation. Opret, følg og kommenter debatindlæg, skab aktivitet mellem møderne og få dokumentation på arbejdet mellem møderne.
.
PERSONLIGT DASHBOARD
Skab let overblik over aktiviteter, møder, dokumenter, beskeder, mails via dit personlige dashboard. Du er altid opdateret via notifikationer og finder let aktuel information.
.
PARADIGMER OG SKABELONER
Få inspiration og eksempler til bestyrelsesaftaler, ejeraftaler, strategi materiale mv. Download og anvend skabeloner.
.

Sikrer tillid, samarbejde og dokumentation

BOARD-OFFICE er udviklet af og bliver betjent af governance eksperter. Vi ønsker, at både bestyrelsen, direktionen og de professionelle rådgivere oplever et digitalt professionelt løft i deres arbejde.

BESTYRELSEN 
Få overblik, sikkerhed og mere professionelle arbejdsgange i dagligdagen. Bestyrelsen kan let orientere sig, ordne sit arbejde og underskrive beslutninger. Hav adgang når og hvor som helst på pc, tablet eller mobil via to-faktor login eller pinkode.

DIREKTIONEN
Med strømlinede arbejdsprocesser kan der fokuseres fuldt ud på samarbejdet med bestyrelsen. Book let møder, lav dagsordener og referater. Tildel adgange og sikre dokumentation, compliance samt forsikre bestyrelsens beslutninger.

PROFESSIONELLE RÅDGIVERE
Effektiviser samarbejdet med de professionelle rådgivere. Giv bank adgang til Compliance, revisor adgang til økonomisk materiale og advokat adgang til dokumenter.

BO

Få en bestyrelsesportal med en forsikring

BESTYRELSEN 
Bestyrelsen skal fungere, træffe beslutninger og medvirke til udviklingen af selskabets aktiviteter. En professionel bestyrelse bør have professionelle værktøjer til rådighed for, og en bestyrelsesansvarsforsikring giver tryghed i arbejdet.

DIREKTIONEN
Direktionen er i lighed med bestyrelsen omfattet af den kollektive bestyrelsesansvarsforsikring. De kan derfor fokusere på deres daglige ledelsesarbejde samt den professionelle dialog med bestyrelsen.

PROFESSIONELLE RÅDGIVERE
Tillid er godt, tryghed bedre. Både for bank, advokat og revisor er det afgørende, at samarbejdet er baseret på "orden i penalhuset", så de kan yde rådgivning med afsæt i den rette indsigt, data og dokumentation.

Overhold Compliance, AML og KYC

Upload informationer samt bilag og overfør direkte til selskaber og bank
PERSONLIG COMPLIANCE ARKIV
Pas, sundhedskort og kørekort.

Upload personlige informationer sikkert og professionelt og få notifikationer hver 12. måned om kontrol af aktuelle informationer. Overfør automatisk compliance til alle de bestyrelser, du er tilknyttet. Ved udtræden af en bestyrelse fjernes dine personlige informationer.

GDPR
KYC & AML ARKIV
Krav fra finansiel partner.

Nem og professionel håndtering af KYC og AML. Din bank eller finansielle partner kan let kontrollere personerne bag selskaberne gennem indhentning af pas, sundhedskort og kørekort. Dette kan også overføres til bankens complianceafdeling. Alle transaktioner er krypteret, sikkerhedsbeskyttet og adgangsniveaukontrolleret.

KYC
COMPANY COMPLIANCE
Selskabets compliance forpligtelser.

Complianceoplysninger, dokumenter og bilag overføres sikkert til din finansielle samarbejdspartner enten manuelt eller via API. Der bliver sendt notifikationer til de ansvarlige i både selskabet og banken i forhold til, om dataene er korrekte og mangelfulde. Spar tid, ressourcer og skab tillid.

Compliance
Compliance

Se nogle af fordelene

SOLID GOVERNANCE BAGGRUND
Vi har gennem mere end 20 år serviceret og leveret ydelser til bestyrelser og topledelser. Vi baserer vores aktiviteter og produkter på international governance forskning samt på solid praktisk erfaring.
BESTYRELSESANSVARSFORSIKRING
CODAN er leverandør af vores bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring. De tilbyder en kollektiv forsikring med en sum på 5 eller 10 millioner DKK, og de er efter vores vurdering de bedste på det danske marked.
UNDERSKRIV MED NemID
Alle steder på BOARD-OFFICE kan du underskrive med NemID, og dermed med retsgyldig virkning. Der er både dansk, svensk, norsk og finsk NemID, og flere er på vej.

Der er mulighed for at ansøge om NemID, såfremt der er internationale bestyrelsesmedlemmer tilknyttet.
SIKKERT, KRYPTERET OG GDPR VENLIGT
Vi tilbyder to-faktor eller pinkode som login. Vi opbevarer dataene i Danmark med højeste sikkerhedsniveau, og alt data er krypteret. Vi har GDPR mærkning af filer og overholder både bestyrelsens, direktionens og eksterne forventninger til sikkerhedscertifikater.
DOKUMENTATION
BOARD-OFFICE tilbyder en krypteret beskedfunktion med mulighed for at sende og modtage beskeder. Denne funktion kan benyttes til at sikre aktiviteter og til orientering af bestyrelsen mellem møder, da beskeder bliver opbevaret i selskabet.

Med en krypteret beskedfunktion sikres dokumentation på bestyrelsens kommunikation, beslutninger og arbejde.
INSPIRATION OG TEMPLATES
Vi tilbyder inspiration til "good governance" og stiller en række paradigmer, templates, videoer, bøger og andet til rådighed for både bestyrelsen, direktionen og rådgivere, således dokumenter, kontrakter, aftaler m.m. kan professionaliseres.
COMPLIANCE, KYC & AML
BOARD-OFFICE gør det nemt at uploade personlig compliance (pas, sundhedskort og kørekort), og sikrer at selskabet håndterer og afleverer compliance materiale til den finansielle rådgiver.

Med BOARD-OFFICE er det nemt at opfylde forventningerne fra bank, advokat og revisor.
DANSK
BOARD-OFFICE er udviklet i Danmark, og vi tilbyder derfor dansk service og står til rådighed, når behovet opstår.

Vi vil med glæde høre fra jer, hvis I har ideer til nye funktioner eller ændringer, er vi kun et telefonkald eller en mail væk.

VIL DU HØRE MERE OM BOARD-OFFICE?

Vi viser dig gerne vores bestyrelsesportal. Vi drøfter også gerne med jer, hvordan vi kan være med at skabe de bedste arbejdsgange i topledelsen.

Ingen bestyrelse er bedre end de arbejdsredskaber man stiller til rådighed.

Udfyld skemaet og bliv kontaktet med det samme.
Grøn baggrundsbillede