DATARUM

Anvendes i situationer, hvor deltagernes anonymitet skal sikres.

Krypteret og højeste sikkerhedsniveau

KONTAKT OS

DATARUM

Krypteret og højeste sikkerhedsniveau.

Vores brugervenlige DATARUM er designet til at støtte op omkring sensitive processer og til at sikre deltagernes anonymitet.

Vi har lagt vægt på at alle deltagerne – både de aktører som administrerer datarummet og de eksterne deltagere – får en sikker, effektiv og brugervenlig løsning. Derved sikres fortrolighed, anonymitet samt effektive arbejdsprocesser.

Efter brug af et datarum, kan dette overgå til en bestyrelsesplatform, hvorved de nye ejere/aktører kan forsætte brugen af data mv.

KRYPTERET OG SIKKERT

Med et datarum kan virksomheden dele sensitiv dokumentation og gennemføre Q&A-processer i en sikker opsætning, som underbygger fortroligt samarbejde og informationsdeling.

Datarummet er baseret på en brugervenlig og strømlinet proces, der sikrer effektivitet, struktur og kontrol over information samt fortrolige dokumenter.

Løsningen giver hurtig, overskuelig og sikker informationsdeling:

• Indkøb og outsourcing

• Fusion transaktioner

• Virksomhedsopkøb

• Omstruktureringer

• Børsintroduktioner

• Kapitalrejsning

VORES DATARUMS STÆRKESTE FORDELE

• Sikkerhed og anonymitet

• Brugervenligt design uanset rolle og funktion

• Nem og intuitiv struktur

• Arkiv og mappestruktur – mulighed for at vælge templates

• Flere muligheder for at tildele roller og funktioner – adgangsniveauer

• Fra datarum til bestyrelsesplatform

• Adgang og support uanset tid og sted – 24/7/365 både på dansk og engelsk

• Serviceteam bliver tilknyttet og livechat funktion under hele processen

MULIGHEDER

Investeringer og tiltrækning af investorer

Ejerforhold og transaktioner mellem ejere

Børsintroduktion Generationsskifte

Ejendomsprojekter

Development Konkurs - rekonstruktioner

Transaktioner i DK og internationalt (DUE DILIGENCE)

Fusioner og virksomhedsopkøb