Bestyrelsesportal

Bestyrelsesportal med forsikring

Udviklet af governance eksperter til at sikre BEST PRACTICE både for bestyrelsen, administrationen samt de mest betydende rådgivere.

Vi servicerer både bestyrelse, direktion, bank, revision og advokat således alles opgaver løses professionelt.

Green
DOKUMENTER
Let og sikker dokumentdeling i et samlet arkiv med hele bestyrelsens materiale som kan tilgås når som helst og hvor som helst.

Tilføj notater og kommentarer til dokumenter i bestyrelsens arkiv.
.
BESTYRELSESANSVARSFORSIKRING
Få forsikret bestyrelsens og ledelsens beslutninger. Portalen indeholder en kollektiv ledelsesansvarsforsikring.
.
UNDERSKRIV MED NemID
Benyt NemID til underskrift af dokumenter, bilag, referater og årsrapporter med retsgyldig virkning.
.
KOMMUNIKATION
Skab fremdrift i bestyrelsen gennem krypteret BESKED eller MAIL kommunikation. Opret, følg og kommenter debatindlæg, og skab aktivitet mellem møderne. Få dokumentation på arbejdet mellem møderne.
.
PERSONLIGT DASHBOARD
Skab let overblik over aktiviteter, møder, materiale, beskeder, mails via personligt dashboard. Du er altid opdateret via notifikationer og finder let aktuel information.
.
PARADIGMER OG SKABELONER
Inspiration og eksempler til bestyrelsesaftaler, ejeraftaler, strategi materiale mv. Lige til at anvende og downloade.
.

Sikrer tillid, samarbejde og dokumentation

BOARD-OFFICE er udviklet af og bliver betjent af governance eksperter. Vi ønsker at både bestyrelsen, direktionen og de professionelle rådgivere oplever et digitalt professionelt løft i deres arbejde.

BESTYRELSEN 
Skal opleve overblik, sikkerhed og mere professionelle arbejdsgange i dagligdagen. De skal let kunne orientere sig, ordne deres arbejde og underskrive beslutninger. Have adgang når og hvor som helst. Via tofaktor login og pinkode på pc, tablet eller mobil.

DIREKTIONEN
Med markant mere strømlinede arbejdsprocesser, kan der fokuseres fuldt ud på samarbejdet med bestyrelsen. Det er let at booke møder, lave dagsorden og referater. Tildele adgange samt sikre dokumentation, compliance samt forsikre bestyrelsens beslutninger.

PROFESSIONELLE RÅDGIVERE
Samarbejd bedre og mere smart med de professionelle rådgivere. Giv bank adgang til Compliance, revisor adgang til materiale, advokat adgang til dokumenter.

Tilbyd både en bestyrelsesportal og en forsikring

BESTYRELSEN 
Bestyrelsen skal kunne fungere, træffe beslutninger og medvirke til udviklingen af selskabets aktiviteter. Ønsker man en professionel bestyrelse, bør man stille professionelle værktøjer til rådighed for dem. Bliver de mødt af krav i relation til deres arbejde, gør det en stor tryghedsforskel at de er forsikret.

DIREKTIONEN
Er i lighed med bestyrelsen omfattet af den kollektive bestyrelsesansvarsforsikring. De kan derfor fokusere på deres daglige ledelsesarbejde samt den professionelle dialog med bestyrelsen.

PROFESSIONELLE RÅDGIVERE
Tillid er godt, tryghed bedre. Både for bank, advokat og revisor er det afgørende, at samarbejdet er baseret på "orden i penalhuset" for, at de kan yde deres rådgivning med baggrund i data, indsigt og dokumentation.

Overhold Compliance, AML og KYC

Upload informationer, bilag og overfør direkte til selskaber og bank
PERSONLIG COMPLIANCE ARKIV
Pas, sundhedskort og kørekort

Sikkert og professionelt. Upload dine informationer og overfør let til dine bestyrelser. Få notifikationer hver 12. måned for kontrol af aktuelle informationer. Overfør automatisk til alle de bestyrelser hvor du er tilknyttet. Ved udtræden af bestyrelsen, fjernes dine personlige informationer.

GDPR
KYC & AML ARKIV
Krav fra finansiel partner

Din bank eller finansielle partner kan let kontrollere personerne bag selskaberne ved at hente pas, sundhedskort og kørekort direkte. Eller der kan overføres til bankens complianceafdeling. Alle transaktioner er krypteret, sikkerhedsbeskyttet og adgangsniveaukontrolleret. Let, professionelt håndtering af KYC og AML.

 

KYC
COMPANY COMPLIANCE
Selskabets compliance forpligtelser

Complianceoplysningerne, dokumenterne og bilag overføres sikkert til den finansielle samarbejdspartner som f.eks. bank. Der bliver sendt notifikationer til de ansvarlige både i selskabet og banken om at data er korrekte og uploaded - og der kan overføres enten manuelt eller via API. Spar tid, ressourcer og skab tillid.

Compliance
Compliance

Se nogle af fordelene

SOLID GOVERNANCE BAGGRUND
Vi har gennem mere end 20 år serviceret og leveret ydelser til bestyrelser og topledelser. Vi baserer vores aktiviteter og produkter på international governance forskning samt på solid praktisk erfaring.
BESTYRELSESANSVARSFORSIKRING
Vi har valgt CODAN som leverandør af vores bestyrelses og ledelsesansvarsforsikring. De er efter vores vurdering de bedste på det danske marked. En kollektiv forsikring med en sum på 5 eller 10 millioner.
UNDERSKRIV MED NemID
Alle steder på BOARD-OFFICE kan man underskrive med NemID, og dermed med retsgyldig virkning. Det er både dansk, svensk, norsk og finsk NemID og flere er på vej.

Der er mulighed for at ansøge om NemID såfremt man har internationale bestyrelsesmedlemmer tilknyttet.
SIKKERT, KRYPTERET OG GDPR VENLIGT
Vi benytter tofaktor eller pinkode som login. Vores data er opbevaret i Danmark med højeste sikkerhedsniveau. Alle data er krypteret. Vi har GDPR mærkning af filer og overholder både bestyrelsens, direktionens og eksterne forventninger til sikkerhedscertifikater.
DOKUMENTATION
BOARD-OFFICE giver mulighed for at sende og modtage beskeder. Dette kan benyttes til at sikre aktiviteter og orientering af bestyrelsen mellem møderne.

Med krypteret mails sikres både dokumentation på bestyrelsens kommunikation, beslutninger og arbejde. Samt at både beskeder og mails bliver opbevaret i selskabet.
INSPIRATION OG TEMPLATES
Vi vil gerne give inspiration til "good governance". Samt professionalisere dokumenter, kontrakter, aftaler, skabeloner. Vi stiller derfor en række paradigmer, templates, videoer, bøger og andet tilrådighed for både bestyrelse, direktion samt rådgivere.
COMPLIANCE, KYC & AML
BOARD-OFFICE gør det nemt at uploade både personligt compliance som pas, sundhedskort og kørekort. Samt sikre at selskabet håndterer og afleverer compliance materiale til den finansielle rådgiver.

Det er sikkert og let at imødegå forventningerne fra bank, advokat og revisor.
DANSK
BOARD-OFFICE er udviklet i Danmark. Vi har dansk service, dansk hotline og dansk Chat.

Vores udviklingsteam er til at tale med. Har I ideer til nye funktioner eller ændringer, er vi kun et telefonkald eller en mail væk.

Vi vil med glæde høre fra Jer.

MÅ VI VISE DIG BOARD-OFFICE

Vi viser dig gerne bestyrelsesportalen. Og drøfter gerne med jer hvordan vi kan være med at skabe de bedste arbejdsgange i topledelsen.

Ingen bestyrelse er bedre end de arbejdsredskaber man stiller til rådighed.

Udfyld skemaet og bliv kontaktet med det samme.