Research center

CREATING BOARD VALUE™

BOARD OFFICE bliver naturligt forskningsmæssigt powered gennem BOARD GOVERNANCE forskernetværk.

Vores faglige dokumentation og store stolthed, er vores interne forskernetværk med repræsentation fra flere europæiske lande og under ledelse af Dr. Silke Machold, Daniel Yar og Morten Huse.

Hvert år sponsorerer vi aktivt flere internationale events og forskere inden for bestyrelsesområdet. Med dette ønsker vi at signalere den store værdi, som solid, videnskabelig dokumentation har i vores arbejde.

RESEARCH CENTER

Vores Research Center sikrer, at de metoder og den viden, som vi anvender og formidler, er baseret på den nyeste forskning inden for blandt andet board performance og board behavior. Forskernetværkets tilknytning til BOARD GOVERNANCE A/S giver forskerne mulighed for at få input fra det praktiske bestyrelsesarbejde, mens vi har mulighed for konstant at opdatere og videreudvikle vores bestyrelsesuddannelser herunder undervisningsmateriale og rådgivningsydelser – alt sammen så vi kan give dig og din bestyrelse de bedste forudsætninger for at skabe værdi. 

Eksempler herpå er BOARD GROUND ZEROTM samt udviklingen af flere nyttige udviklingsværktøjer og materialer, som vi både anvender på egne uddannelser samt i interne governanceforløb for danske og internationale virksomheder.

Vores Research Center bidrager med viden og forskning af primært den humane side af bestyrelsesarbejdet. På bestyrelsesuddannelserne træner vi de enkelte til at mestre disse værdiskabende mekanismer på et how-to-do niveau. I bestyrelsesrekrutteringen identificerer vi hvilke ressourcer, kompetencer og menneskelige egenskaber der vil udgøre en forskel for det videre bestyrelsesarbejde. I bestyrelsesvurderingen finder vi frem til, hvilke tiltag der har den største effekt på det videre værdiskabende bestyrelsesarbejde. På den måde kan vi stå inde for CREATING BOARD VALUETM.

Forskernetværket er repræsenteret fra flere europæiske lande, og du kan se de enkelte forskere og deres arbejdsområder nedenfor.

VORES INTERNE RESEARCHCENTER BESTÅR AF FØLGENDE PERSONER

FORSKNINGSLEDER PROFESSOR MORTEN HUSE

Seniorforsker hos BOARD GOVERNANCE A/S, Professor, BI Norwegian School of Management, Oslo, Norge Præsident for European Academy of Management (EURAM)

Læs mere om Morten Huse her.

RESEARCH LEDER Silke Machold

Reader in Governance and Excellence, University of Wolverhampton Business School, United Kingdom. Business governance and ethics.

Læs mere om Silke Machold her.

RESEARCH MEDLEM Marina Brogi

Professor, La Sapienza University, Rom, Italien. Capital Markets in the Department of Banking, Insurance and Capital Markets

Læs mere om Mariana Brogi her.

RESEARCH MEDLEM LUCA GNAN

Assistant professor, Tor Veragta University, Rom, Italien. Ethics Education Executive Committee Member

Læs mere om Luca Gnan her.

RESEARCH MEDLEM Alessandro Hinna

Assistant professor, Tor Vergata University, Rom, Italien. Corporate governance, business governance and ethics.

Læs mere om Alessandro Hinna her.

RESEARCH MEDLEM Michelle Mörner

Professor, University of Witten-Herdecke, Tyskland. Corporate Governance, ledelse og økonomi.

Læs mere om Michelle Mörner her.

RESEARCH MEDLEM Janicke L. Rasmussen

First lecturer, BI Norwegian School of Management, Oslo, Norge. Accounting, auditing, law.

Læs mere om Janicke L. Rasmussen her.

RESEARCH MEDLEM Taina Tukiainen

Head of Industrial Management, Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki, Finland. Information Technology and Services.

Læs mere om Taina Tukianen her.

RESEARCH MEDLEM Hans Van Ees

Professor, University of Groningen, Holland. Economics, management, business. Corporate governance, executive compensation, formal and informal institutions.

Læs mere om Hans Van Ees her.

RESEARCH MEDLEM Alessandro Zattoni

Professor, Parthenope Univercity, Naple and SDA Bocconi, Milano, Italien. Strategy, governance, management.

Læs mere om Alessandro Zattoni her.

RESEARCH MEDLEM Katrin Hansen

Professor, University of Applied Sciences, Gelsenkirchen, Tyskland. Business studies, particularly management and personnel development.

Læs mere om Katrin Hansen her.