Forskning

NOREFJELL er en forskerworkshop, der siden 2004 har undersøgt de menneskelige sider af bestyrelsesarbejde, med henblik på hvordan bestyrelsen på bedste vis kan skabe værdi ved at udnytte de samlede ressourcer og kompetencer optimalt.

FORSKNING INDEN FOR BESTYRELSEARBEJDE

BOARD GOVERNANCE A/S Research Center blev dannet på netop NOREFJELL-workshoppen. Pt. består workshoppen af mere end 50 forskere, der til sammen har udgivet et stort antal bøger og publiceret adskillige videnskabelige artikler om bestyrelsesarbejde.

På NOREFJELL-workshoppen diskuteres der, hvordan man, ved at sætte fokus på de menneskelige og dynamiske sider af bestyrelsesarbejdet, kan afsøge nye muligheder for at skabe værdi. Workshoppen afholdes årligt i januar ved Norefjell i Norge, og deltagelse sker kun gennem personlig invitation. Hvert år deltager ca. 25-35 forskere fra en række forskellige lande.

Bogen The Value Creating Board: Corporate Governance and Organisational Behaviour (Routledge 2009), med professor Morten Huse som redaktør, beskriver det faglige ståsted for NOREFJELL-gruppen og NOREFJELL BOARD GOVERNANCE International Research Workshops.

BOARD GOVERNANCE A/S anvender ligeledes forskere blandt gruppens medlemmer til foredrag, seminarer og rådgivning og tager aktiv del i gruppens forskningsarbejde.